LinkedIn yhtiösivu

Sijoitus - ja rahoitusalalla vain osaajat menestyvät

Sijoitus- ja rahoitusala elää parhaillaan haastavia, mutta myös historiallisia aikoja. Lähitulevaisuudessa finanssialan toimintaympäristö ja rakenteet tulevat muuttumaan. Tällöin alan toimijat hakevat uusia, entistä tehokkaampia tapoja selvitä nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. Samalla kun markkinat ovat käymistilassa, myös toiminnan reunaehtoja, sääntelyä ja valvontaa muokataan uuteen uskoon. Niinpä finanssialan eri liiketoiminta-alueiden, riskienhallinnan, kustannusten sekä toiminnan tehokkuuden ja läpinäkyvyyden merkitys kasvaa entisestään.

Kokonaisuutena rahoitus- ja sijoitusalan toimintaa kuvaa vahva epävarmuuden ilmapiiri, jossa rahoitusneuvotteluita ja arvopaperikauppaa käydään hyvin epävakaissa oloissa. Lähivuodet tulevat merkitsemään erilaisten rahoitus- ja sijoitustuotteiden, palveluiden ja toimintamallien uudelleen fokusointia. Samalla syntyy kysyntää myös uusille tuotteille, ratkaisuille ja toimintatavoille.

Sijoitusakatemia tarjoaa näihin tarpeisiin räätälöityä laadukasta koulutusta sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Tervetuloa koulutuksiimme!

Ilmoittaudu koulutustiedotteidemme postituslistalle tästä ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi