LinkedIn yhtiösivu

Yritys

Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat finanssialan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa, finanssialan lainsäädäntöä ja riskienhallintaa, arvopaperi- ja sijoitusrahastomarkkinoita sekä muita alan ajankohtaisaiheita.

Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä koulutuksia. Kursseilla pääpaino on käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Ajankohtaisseminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita ja ne pidetään Helsingin keskustan hotelleissa.

Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus asiantuntevien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Olemme varainhoitajista ja sijoituspalvelujen tarjoajista riippumaton toimija, joka ei suosittele eikä promovoi sijoitustuotteita. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi