LinkedIn yhtiösivu

Seminaarit & Kurssit

Sijoitusakatemian ajankohtaisseminaareissa puhujat ovat käsiteltävien aihealueiden johtavia asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Ajankohtaisseminaarien aiheet käsittelevät mm. finanssisektorin markkinoiden, lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä, arvopaperimarkkinoihin ja rahastoliiketoimintaan liittyviä aiheita, sijoittamista ja varainhoitoa käsitteleviä teemoja sekä arvopapereiden kaupankäyntiin, selvitykseen ja säilytystoimintoihin liittyviä näkökulmia. Lisäksi tilaisuuksissamme tarkastellaan finanssisektorin eri toimijoiden riskien- ja vakavaraisuuden hallintaan liittyviä teemoja.

Sijoitusakatemian kursseilla pääpaino on käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneympäristössä. Kursseilla käsitellään käytännönläheisesti keskeisimpiä rahoitus- ja sijoitusalan sekä taloushallinnon työtehtävissä tarvittavia osaamisalueita. Tilaisuudet ovat harjoitustyöpainotteisia sillä uskomme, että itse tekeminen on vahva oppimisen tae. Kursseiltamme saat uusia ajatuksia, ratkaisumalleja ja työvälineitä, joilla voit tehostaa omaa työtäsi ja vähentää ongelmatilanteita.

Koulutuksemme soveltuvat kaikille rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaisille operatiivisesta henkilöstöstä aina johtotehtäviin asti.

Sijoitusakatemian koulutukset voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti räätälöityinä. Kysy lisää: Juha Paukku (etunimi.sukunimi@sijoitusakatemia.fi) tai soita 045 317 6363.

SIJOITUSAKATEMIAN KOULUTUKSIA

Sijoitusakatemian kurssitarjontaa